Projekty unijne

SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje projekt finansowany ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Opis projektu

Inwestycja obejmuje budowę nowego magazynu chłodniczo-mroźniczego wykorzystywanego do działalności usługowej na potrzeby innych przedsiębiorstw (usługowe magazynowanie i przechowywanie ryb). Nowy magazyn wyposażony będzie w urządzenia oraz systemy, które umożliwią precyzyjniejszą regulację temperatury oraz mniejsze zużycie energii. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zmniejszy zapotrzebowanie magazynu na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych.

Głównym celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie wystarczającej powierzchni magazynowej. Przedmiotowy cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zwiększenie zdolności w zakresu usługowego magazynowania ryb, zwiększenie liczby klientów, zwiększenie przychodów. Oprócz wyżej wskazanych korzyści montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 11 551 617,81 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 695 779,60 zł

Zalączniki

Zapytanie ofertowe 01/2023 KPO

Formularz oferty 01/2023 KPO

Oswiadczenie o braku powiązań 01/2023 KPO
SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje projekt finansowany ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Opis projektu

Inwestycja obejmuje budowę nowego magazynu chłodniczo-mroźniczego wykorzystywanego do działalności usługowej na potrzeby innych przedsiębiorstw (usługowe magazynowanie i przechowywanie ryb). Nowy magazyn wyposażony będzie w urządzenia oraz systemy, które umożliwią precyzyjniejszą regulację temperatury oraz mniejsze zużycie energii. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zmniejszy zapotrzebowanie magazynu na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych.

Głównym celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie wystarczającej powierzchni magazynowej. Przedmiotowy cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zwiększenie zdolności w zakresu usługowego magazynowania ryb, zwiększenie liczby klientów, zwiększenie przychodów. Oprócz wyżej wskazanych korzyści montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 11 551 617,81 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 695 779,60 zł

Zalączniki

Zapytanie ofertowe 02/2023 KPO

Oświadczenie o braku powiązań 02/2023 KPO

Formularz oferty 02/2023 KPO
SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje projekt finansowany ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Opis projektu

Inwestycja obejmuje budowę nowego magazynu chłodniczo-mroźniczego wykorzystywanego do działalności usługowej na potrzeby innych przedsiębiorstw (usługowe magazynowanie i przechowywanie ryb). Nowy magazyn wyposażony będzie w urządzenia oraz systemy, które umożliwią precyzyjniejszą regulację temperatury oraz mniejsze zużycie energii. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zmniejszy zapotrzebowanie magazynu na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych.

Głównym celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie wystarczającej powierzchni magazynowej. Przedmiotowy cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zwiększenie zdolności w zakresu usługowego magazynowania ryb, zwiększenie liczby klientów, zwiększenie przychodów. Oprócz wyżej wskazanych korzyści montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 11 551 617,81 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 695 779,60 zł

Zalączniki

Zapytanie ofertowe 03/2023 KPO

Formularz oferty 03/2023 KPO

Oswiadczenie o braku powiązań 03/2023 KPO

Rzut dachu
SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje operację pt. „Zakup wózka widłowego oraz belownicy w celu zwiększenia możliwości w zakresie dostawy ryb” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności firmy SEAFOOD Tomasz Włodyka poprzez zwiększenie możliwości w zakresie dostawy ryb oraz zatrudnienie 2 pracowników.

Planowane efekty

- Liczba operacji w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 1 szt.

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt. / 2 EPC.

Wartość operacji łącznie 179 971,18 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 59 697,20 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 10 534,80 zł

Zalączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2023/TW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2023/TW

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

OFERTA

OFERTA
SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje operację pt. „Zakup samochodu dostawczego wraz z zabudową w celu transportu żywych ryb” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności firmy SEAFOOD Tomasz Włodyka poprzez zwiększenie możliwości w zakresie dostawy ryb oraz zatrudnienie 2 pracowników.

Planowane efekty

- Liczba operacji w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 1 szt.

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt. / 1,5 EPC.

Wartość operacji łącznie 342 309,00 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 177 416,25 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 31 308,75 zł
SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje operację pt. „Uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności firmy SEAFOOD Tomasz Włodyka poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz zatrudnienie 2 pracowników.

Planowane efekty

- Liczba operacji w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 1 szt.

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt. / 1,5 EPC.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 9 szt. / 9 EPC.

Wartość operacji łącznie 198 000,00 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 102 621,35 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 18 109,65 zł